• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

معرفی کتاب جدید

image

 

دوستان گرانقدر بالاخره کتاب" استراتژیها و تکنیکهای ارتقای برند" بعد از تلاشهای بسیار ..... مجوز چاپ گرفت. این کتاب به شکل کاربردی عرضه شده است و امیدوارم شرکتهایی که به دنبال ارتقای برند خود هستند بتوانند از آن بهره بگیرند. کتاب فروشی های خیابان انقلاب اصلی ترین محل عرضه این کتاب است. ناشر هم انتشارات مهربان است