معرفی کتاب جدید

  • پرینت
image

 

دوستان گرانقدر بالاخره کتاب" استراتژیها و تکنیکهای ارتقای برند" بعد از تلاشهای بسیار ..... مجوز چاپ گرفت. این کتاب به شکل کاربردی عرضه شده است و امیدوارم شرکتهایی که به دنبال ارتقای برند خود هستند بتوانند از آن بهره بگیرند. کتاب فروشی های خیابان انقلاب اصلی ترین محل عرضه این کتاب است. ناشر هم انتشارات مهربان است