دیدگاه های من

  • پرینت
image

 

دوستان گرانقدر دو مجموعه کافه بازاریابی و گروه سیگما که بنده افتخار همکار با آنها را دارم، فضاهایی است که دیدگاه های خود را علاوه بر این سایت در آنها مطرح می کنم.