آسیب شناسی تبلیغات در ایران

  • پرینت
image

مولف: دکتر محمودمحمدیان و عباس آقاجان

ناشر: انتشارات حروفیه (0912-1380263)

نوبت چاپ: اول - درحال آماده سازی برای چاپ دوم

شما در این کتاب که در قالب گفتگوی تعاملی به نگارش در آمده، می توانید با چارچوب ساخت یک تبلیغ و همچنین مشکلات تبلیغات، و با تاکید بیشتر بر تبلیغات خدمات در ایران آشنا شوید. این کتاب با مثالهایی واقعی از تبلیغات ایران، مشکلات و تنگناهای آن به نگارش در آمده است.