بازاریابی ایرانی

  • پرینت
bazaryabiirani

مولف: دکتر محمودمحمدیان

ناشر: ترمه (66483692)

نوبت چاپ: ادوم

چکیده: این کتاب با پیامی ساده، ضمن اینکه به آموزش بازاریابی می پردازد با مثالهای ایرانی اجزای مختلف بازاریابی را تشریح می کند. مطالعه این کتاب برای کسانی مفید خواهد بود که حداقل یک کتاب بازاریابی خوانده باشند.