تبلیغات محیطی

  • پرینت
enad

مولف: دکتر محمودمحمدیان، دکتر جواد پورحسینی

ناشر: مهربان (66973175 الی 6)

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب بطور تفضیلی، به تمام ظرفیتها و رسانه های تبلیغات محیطی می پردازد و تک تک آنها را بررسی می کند. مطالعه این کتاب را به دانشجویان تبلیغات و بازاریابی و شرکتهای تبلیغاتی پیشنهاد می کنم.