• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب

image

مولف: دکتر محمودمحمدیان و جعفر شمسی

ناشر: مهربان (66973175 الی 6)

نوبت چاپ: دوم

چکیده:این کتاب با بازشناسی و کالبدشکافی شیوه های بازاریابی و تبلیغات سیاسی به نگارش در امده است و در حوزه طراحی کمپین های تبلیغات سیاسی می تواند برای دست اندرکاران این حوزه موثر واقع شود.