• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

آسیب شناسی تبلیغات در ایران

image

مولف: دکتر محمودمحمدیان و عباس آقاجان

ناشر: انتشارات حروفیه (0912-1380263)

نوبت چاپ: اول - درحال آماده سازی برای چاپ دوم

شما در این کتاب که در قالب گفتگوی تعاملی به نگارش در آمده، می توانید با چارچوب ساخت یک تبلیغ و همچنین مشکلات تبلیغات، و با تاکید بیشتر بر تبلیغات خدمات در ایران آشنا شوید. این کتاب با مثالهایی واقعی از تبلیغات ایران، مشکلات و تنگناهای آن به نگارش در آمده است.