• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

بازاریابی ایرانی

bazaryabiirani

مولف: دکتر محمودمحمدیان

ناشر: ترمه (66483692)

نوبت چاپ: ادوم

چکیده: این کتاب با پیامی ساده، ضمن اینکه به آموزش بازاریابی می پردازد با مثالهای ایرانی اجزای مختلف بازاریابی را تشریح می کند. مطالعه این کتاب برای کسانی مفید خواهد بود که حداقل یک کتاب بازاریابی خوانده باشند.