• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

تبلیغات محیطی

enad

مولف: دکتر محمودمحمدیان، دکتر جواد پورحسینی

ناشر: مهربان (66973175 الی 6)

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب بطور تفضیلی، به تمام ظرفیتها و رسانه های تبلیغات محیطی می پردازد و تک تک آنها را بررسی می کند. مطالعه این کتاب را به دانشجویان تبلیغات و بازاریابی و شرکتهای تبلیغاتی پیشنهاد می کنم.