• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای درحال توسعه

book

مترجم: دکتر غلامرضا آزاد و دکتر محمودمحمدیان

ناشر: وزارت بازرگانی

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب به طور تفضیلی مکاتب تعدیل اقتصادی و موافقان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار می دهد.