• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

نفتا، الگویی برای توسعه

book

مترجم: دکتر غلامرضا آزاد و دکتر محمودمحمدیان

ناشر: وزارت ارشاد

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب مرکب از مجموعه ای مقاله است که دیدگاه های مثبت و یا منفی به ادغامهای جهانی با تمرکز بر پیمان نفتا دارند. خواندن این کتاب را به دانشجویان بازرگانی و یا بازاریابی بین الملل توصیه می کنم..